loading..

Standardizacija tehnološkog procesa

Koji model standardizacije tehnološkog procesa proizvodnje i emitovanja TV programa (odnosno određene faze tehnološkog procesa i radni procesi u okviru njih) omogućava osnovni cilj TV stanice?
Cilj uvođenja standardizacije tehnološkog procesa treba da se ogleda kroz sledeće zadatke:

  • − ustanoviti i propisati način izvršenja određenih radnih procesa
  • − podizanje organizacionog delovanja na viši profesionalniji nivo
  • − eliminisati prazne hodove i smanjiti procenat grešaka na minimum pri obavljanju radnih procesa
  • − utvrditi normative za rad kako bi se optimalno iskoristili tehnički kapaciteti i ostvario pozitivan finansijski efekat

Projektovanje obuhvata (od ideje do emitovanja)

  • ✔    planiranje (proizvodnje, tehničkih kapaciteta, ekipe realizacije)
  • ✔    pripreme (kreativne i tehničko operativne procedure)
  • ✔    realizaciju (standardizacija radnih procesa svih tehnoloških načina)
  • ✔    finalizaciju (od postprodukcije do redakcijskog pregleda)
  • ✔    emitovanje (standardi emitovanja, intervencije u toku emitovanja)
  • ✔  protokoli o planiranju i korišćenju tehničkih kapaciteta, korišćenju voznog parka, arhiviranju video materijala,    kućni red proizvodnih punktova, dnevni izveštaji realizacije i emitovanja, kontrola i evidencija rada     angažovanih, kontrola svih faza tehnološkog procesa, uvođenje tipskih obrazaca za realizaciju i internu      komunikaciju...