loading..

Projektovanje radnog prostora u skladu sa tehnološkim procesom

Osnovni problemi radnog prostora ogledaju se u nefunkcionalnosti - prvobitna namena prostora ograničava i uslovljava buduće korišćenje istog; proizvodni punktovi ne ispunjavaju minimalne gabarite za planirane radne procese; otežan transport i skladištenje dekora unutar radnog prostora; razuđenost tehničko-tehnoloških punktova; neravnomeran raspored postojećeg prostora; nepostojanje klimatizacije tehničkih punktova.

Projektovanje obuhvata

  • ✔    izrada modela (rasporeda) radnog prostora koji pruža jedinstvo tehnološkog procesa proizvodnje i          emitovanja TV programa u skladu sa programskim potrebama i postojećim prostorom u kojem se odvijaju           radni procesi